Tocheiro (fragmento), Base de Tocheiro, [16- e 17-]